Diagnose

Verbinden

Adviseren, coaching en training in de thuissituatie.

Aan gezinnen, die een kind met autismespectrumstoornis hebben.