Tijdens de MBO en HBO  heb ik verschillende stages gelopen, veelal gericht op kinderen met een autismespectrumstoornis.  Deze specifieke doelgroep maakte mij nieuwsgierig, gaven mij een grote uitdaging, wekten mijn diepgaande interesse en ontwikkelden mijn creativiteit.
Na de SPH heb ik in verschillende instellingen voor  kinder- en jeugdpsychiatrie  invalwerk gedaan, een vaste aanstelling op de behandelgroep voor normaal begaafde  kinderen met autisme bij Curium in Oegstgeest gekregen en diverse studie- onderdelen van de opleiding Orthopedagogiek behaald.
Na 5 jaar wilde ik in 2003 mijn werkblik verbreden en ben ik begonnen op een behandelgroep voor kinderen met een autismespectrumstoornis van het RMPI in Barendrecht.
Anderhalf jaar geleden ben ik gaan werken op de Poli Autisme van het RMPI.  In deze baan geef ik kinderen en jeugdigen zowel individuele als groepsgewijze trainingen op het gebied van psycho- seksuele ontwikkeling, SOVA en psycho- educatie (hoe ziet jouw autisme eruit, hoe ga je ermee om, wat zijn je sterke en minder sterke kanten  en welke oplossingen en hulpmiddelen zijn er voor jou?).
Na deze 12 jaar werkervaring met kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders heb ik  ervaren dat naast het hulp verlenen aan en behandelen van kinderen, het zéér belangrijk en noodzakelijk is om naar de ouders van het kind te luisteren en hen te betrekken bij de behandeling van hun kinderen. In de loop van deze jaren ben ik me goed bewust geworden  van het feit dat ik ouders als ervaringsdeskundigen moet zien. Zij kennen hun kind immers het best!
Daarnaast vind ik het van groot belang om de problemen dáár aan te pakken, waar ze ervaren worden. Meestal is dat in de thuissituatie (waarmee ook de sportclub, boodschappen doen, vrije tijdsbesteding, etc. bedoeld worden).
Dit is de reden en drijfveer om te starten met In & Autput.Ik wil dat ouders als belangrijke schakel optimaal betrokken en ingeschakeld worden bij de aanpak van hun problemen op de plek waar deze ervaren worden.
Samen,  met u als ervaringsdeskundige en wij als hulpverlener  gespecialiseerd op het gebied van autisme, kunnen wij een optimaal team vormen om de problemen in de thuissituatie aan te pakken.