Voor wie is In & Autput?

In & Autput is er voor gezinnen en/ of personen uit het netwerk van het gezin, die één of meer kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum hebben (IQ > 75 ) in de leeftijd tot 18 jaar;

In & Autput is er voor gezinnen, waarin ouders door de beperking van hun kind of kinderen (opvoed)problemen ervaren in het dagelijks (gezins)leven. Bijvoorbeeld zelfstandig kamer opruimen, snel ruzie met broer/ zus of seksualiteit;

In & Autput is er ook voor het kind met een autismespectrumstoornis, wanneer hij/ zij zelf problemen ervaart in zijn/ haar dagelijks leven. Bijvoorbeeld vrije tijdsbesteding, samenspelen of dagelijkse omgang met leeftijdsgenootjes en/ of gezinsleden.

Autput is een verwijzing naar het autisme.